FREE RW SOFT

AW CAESAR

INFORMACE K PROGRAMU PRO SPRÁVU SW HW NALEZNETE NA SAMOSTATNÝCH STRÁNKÁCH

AW CAESAR

 

 Úvodní stránka

Česká firma  Free RW Soft, v.o.s. pracuje na vývoji SW již od roku 1990. Postupně si získávala zákazníky z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a správců počítačů. Při své práci firma spolupracuje s celou řadou externích specialistů v daných oborech.

V oblasti požární ochrany spolupracuje s  VŠB-TU Ostrava  katedrou PO,  MV ČR HZS  - ředitelství,  FOCUS  - informační centrum PO. Praktické připomínky a návrhy na vylepšení programu nám zasílají firmy KRASO, Seidl & spol., Chemopetrol Litvínov a další externí spolupracovníci.

V oblasti programů pro správce počítačů vytváříme vlastní aplikaci AW Caesar, která je zaměřena na komplexní evidenci HW, SW a licencí. Cílem nasazení je zlepšení právní ochrany společností před porušováním Autorského zákona a také nástroj k skutečnému řízení IT. 

Pro odpovědné pracovníky a Správce PC pořádáme jednodenní i třídenní školení. V rámci dalších služeb naše firma provádí konzultace k SW auditům, legalizaci SW, licenční politice. Pomůžeme problematiku SAM ve společnost zavést, včetně zaškolení odpovědných pracovníků.

Nástrojem pro zavedení SAM - program  AW Caesar  je uznáván AOS Praha (Agentura pro ochranu software), Policií ČR - odborem SW kriminality a také v neposlední řadě BSA Praha. Softwarové vzory v současné době k 19.11.2018 obsahují více než 1 850 000 souborů.

Na spolupráci se těší

Ing. Rudolf Weissbrod  (ředitel)

 

INFORMACE

Aktualizace Winfire Office probíhá od roku 2012 prostřednictvím internetu.

Pokud máte zaplacenou roční údržbu Winfire Office, tak se programu s týdenní periodicitou SÁM AKTUALIZUJE.

Pokud vám při instalaci verze 2018 nepomohla aktualizace programu, tak proveďte úplnou instalaci z odkazu:  


https://www.najzar.cz/download/Winfire/SetupWinFireOffice2018.zip

 

Původní instalaci PONECHEJTE na disku - NEODINSTALOVÁVAT !!!

 

Firma Free RW-Soft, v.o.s. pracuje na vývoji SW již od roku 1990. Postupně si získávala zákazníky z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a správců počítačů. Při své práci firma spolupracuje s celou řadou externích specialistů v daných oborech.

Winfire OFFICE - Formule 1 ve výpočtech !!!