Roční údržba programů Winfire Office

Způsob platby roční údržby

Platbu provádějte na číslo účtu 142383 / 0300 do variabilního symbolu vložte Vaše 4 místné sériové číslo. Cena roční údržby se platí dle toho jaké moduly programu užíváte:

Modul 02                     1200,- Kč / na rok

Modul 04                     1200,- Kč / na rok

Modul 45                     1200,- Kč / na rok

Modul Generátor PBŘ     500,- Kč / na rok

Modul DKM                    500,- Kč / na rok

Za Moduly 34 k 02 a 04 se roční údržba neplatí. Rovněž se neplatí roční údržba za "Domácí licenci"

Pokud jste důchodci a studenti pak máte nárok na 50 % slevu roční údržby!! Uveďte do poznámky k platbě.

Po připsání částky na účet Vám bude zaslán e-mailem daňový doklad. Na faktuře je napsáno NEPLAŤTE JIŽ UHRAZENO!!

Úhradu programů a roční údržbu fakturujeme jako neplátci DPH. Cena je konečná a nenavyšuje se tedy o DPH!

Veškerá korespondence probíhá e-mailem, včetně zasílání daňových dokladů ve formátu PDF.

 

Způsob aktualizace programů

Upgrade programů se provádí jen jako placená služba, roční údržbu je možno zaplatit kdykoliv a platí 365 dní od data zaplacení. V měsíci, kdy roční údržba bude končit, program sám upozorňuje na konec podpory.

Program (modul) nově zakoupený má aktualizaci po celý rok zdarma.

Po zaplacení roční údržby Vám v průběhu roku aktualizace probíhá sama automaticky přes internetové rozhraní. Platba za aktualizaci balíku programů včetně druhé domácí licence se zpoplatňuje jen za jednu licenci.

.

Firma Free RW-Soft, v.o.s. pracuje na vývoji SW již od roku 1990. Postupně si získávala zákazníky z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a správců počítačů. Při své práci firma spolupracuje s celou řadou externích specialistů v daných oborech.

Winfire OFFICE - Formule 1 ve výpočtech !!!