Roční údržba programů Winfire Office

WINFIRE AKTUALIZACE

Způsob aktualizace programů

Upgrade programů se provádí jen jako placená služba, roční údržbu je možno zaplatit kdykoliv a platí 365 dní od data zaplacení. V měsíci, kdy roční údržba bude končit, program sám upozorňuje na konec podpory. Program (modul) nově zakoupený má aktualizaci po celý rok zdarma. Po zaplacení roční údržby Vám v průběhu roku aktualizace probíhá sama automaticky přes internetové rozhraní. Platba za aktualizaci balíku programů včetně druhé domácí licence se zpoplatňuje jen za jednu licenci.

Důchodci mají 50 % slevu na roční údržbu.

Za "Domácí modul Winfire Office" se roční údržba neplatí.

 

Způsob platby roční údržby

Platbu provádějte na číslo účtu 142383 / 0300 do variabilního symbolu vložte Vaše 4 místné sériové číslo. Od roku 2016 se platí 1200,- Kč za výpočtový modul a 500,- Kč za Generátor PBŘ a 500,- Kč za Modul DKM. Po připsání částky na účet Vám bude zaslán e-mailem daňový doklad.

Úhradu programů a roční údržbu můžeme fakturovat jako plátci i neplátci DPH.

Firma Free RW-Soft, v.o.s. pracuje na vývoji SW již od roku 1990. Postupně si získávala zákazníky z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a správců počítačů. Při své práci firma spolupracuje s celou řadou externích specialistů v daných oborech.

Winfire OFFICE - Formule 1 ve výpočtech !!!