Programy pro výpočet Požární Ochrany


WINFIRE OFFICE GENERÁTOR PBŘ - ZCELA NOVÁ VERZE!!

Vážení uživatelé programu WinFire Office,

Připravili jsme pro vás zcela novou verzi generátoru PBŘ, který podstatně zkracuje čas tvorby PBŘ ! Zejména při opravách PBŘ ! Vše je uloženo v datech a není potřeba znovu a znovu opravovat  výstupní zprávu v editoru (Wordu).

Základ výpočtového programu zůstal zachován, včetně jeho ovládání, základního tisku a vzhledu. 

Novinkou jsou zejména výstupy pomocí zcela nového generátoru požárně bezpečnostních řešení stavby (PBŘ) umožňujícího sestavit celé PBŘ přímo v programu. K z efektivnění sestavení PBŘ slouží nejen plně editovatelná šablona, ale také "SKLAD POUŽÍVANÝCH TEXTŮ". 

Dalším modulem je "DATABÁZE KONSTRUČNÍCH MATERIÁLŮ", která výrazně zjednodušuje práci s vyhodnocováním požárních konstrukcí. Nezbytnou součástí nové verze programu je samozřejmě zapracování připomínek uživatelů, vylepšení ovládání a zapracování změn ve výpočtech. 

Věříme, že uvedené změny vám přinesou značnou úsporu práce a zvýší efektivitu tvorby PBŘ. 

 

Generátor tisku PBŘ

Základní verze BASIC

Uživatel nemá možnost sám upravovat šablonu pro výstup PBŘ. 
Změna vzhledu PBŘ lze udělat úpravou úvodní stránky v nastavení programu. 
Případně změny úvodní stránky nebo celé šablony si můžete přiobjednat . 
Orientační cena úpravy úvodní stránky je cca 900 Kč. 

 • Cena verze BASIC                       5000 Kč


Součástí verze je "SKLAD POUŽÍVANÝCH TEXTŮ" v rozsahu 100 textů ve skladu.
"SKLAD POUŽÍVANÝCH TEXTŮ" je novinka, která umožňuje mít ke každému editačnímu oknu s texty databázi, ze které se pouhým přetažením přenesou uložené často používané texty přímo do editačního okna.

 

Verze STANDARD

verze BASIC + neomezený počet záznamů ve skladu textů.

 • Cena verze STANDARD                 6000 Kč

 

Verze PROFESIONAL

verze STANDARD + možnost plné editace šablon pro své vlastní potřeby.

 

 • Cena verze PROFESIONAL                                 7 000 Kč
 • Cena UPGRADE Z PŮVODNÍHO GENERÁTORU      3 000 Kč

 


WINFIRE OFFICE - NOVINKA

DATABÁZE KONSTRUČNÍCH MATERIÁLŮ - MODUL DKM

Modul DKM značně zjednodušuje práci s programem WinFire Office. 

Program WO ulehčuje vytváření požárně bezpečnostních řešení obsahující výpočty podle norem ČSN. 
Obsahuje základní šablonu podle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou si můžete upravit podle vlastních požadavků. 

Po základní úpravě šablony, vytvoříte ze zadaných výpočtů KOMPLETNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ a s pomocí modulu DKM (vybraných požárních konstrukcí a doplňkových informací) Vám již nebude nic chybět k tomu, abyste vzniklý dokument mohli přímo vytisknout, nebo vyexportovat do různých formátů pro případnou další editaci. 

Využitím tohoto modulu podstatně snížíte pracnost výsledné zprávy. 

Kompletní návod k používání programu najdete v uživatelské příručce.

 

 • Cena pro nového uživatele - 5000 Kč

Pro HZS je uvedený modul databáze materiálů zdarma. 


UVEDENÉ CENY JSOU KONEČNÉ! Nebude k nim připočteno DPH. 
Budeme fakturovat jako neplátci DPH, pokud nebude dohodnuto jinak. 

K uvedeným modulům připravujeme školení formou WEBINÁŘŮ. 
Krátké výúkové semináře formou lekcí v délce 1,5 hodiny, kterého se můžete zúčastnit prostřednictvím internetu. 

O rozsahu lekcí, termínech a cenách budete včas informováni. 
Předpokládaný termín zahájení webinářů je polovina července. 

Proškolení bude probíhat také na jednodenních a vícedenním školeních. 

Pevně věříme, že pozitivně oceníte nové funkcionality programu, které vám přinesou snížení pracnosti tvorby PBŘ a zvýšení efektivity vaší práce. 

Na stránkách WWW.WINFIRE.CZ se připravuje diskuzní fórum, které bude sloužit pro uživatelskou podporu. WINFIRE OFFICE – ODVĚTRÁVÁNÍ

Dimenzování zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře

 • výpočet dle DIN 18 232 – část 2
 • výpočet dle NFS 61–930, NFS 61–940
 • přídavný modul k programu WINFIRE OFFICE, samostatně neprodejný

Cena jedné instalace: Již se neprodává


WINFIRE OFFICE 02

ČSN 730802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

 • výpočet požárního rizika, včetně soustředěného pož.zatížení
 • výpočet stupně požární bezpečnosti
 • výpočet potřeby zásobování pož.vodou a počtu has.přístrojů – ČSN 73 0873
 • výpočet všech potřebných koeficientů
 • výpočet a posouzení únikových cest
 • výpočet odstupových vzdáleností a posouzení pádu hoř.předmětů
 • určení max.velikosti a podlažnosti pož.úseku
 • řešení a výpočty necelistvých podlaží
 • výpočet podle normy ČSN 73 0834 – Změny staveb
 • výpočet podle normy ČSN 73 0875 – Kontrola EPS
 • možnost zadávání osob dle ČSN 73 0818
 • výpočet podle normy ČSN 73 0833 – Bydlení a ubytování
 • možnost zadávání pož.zatížení p přímo pro celý pož.úsek
 • možnost zadávání koeficientů a,b přímo pro celý pož.úsek
 • zálohování dat, převod dat z ČSN 73 0804, ČSN 73 8034
 • práce s daty v síti
 • optimalizace požárních úseků pomocí přesunů místností
 • rychlá kontrola výpočtu kontrolními orgány

Cena jedné instalace: 4800 Kč 
Konkurenční upgrade: 2000 Kč

Cena roční údržby: 1200 Kč


WINFIRE OFFICE 04

ČSN 730804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

 • výpočet pož. rizika, soustředěného pož.zatížení a ekonomického rizika
 • výpočet stupně požární bezpečnosti
 • výpočet potřeby zásobování pož.vodou a počtu has.přístrojů – ČSN 73 0873
 • výpočet všech koeficientů, potřebných k výpočtu
 • výpočet a posouzení únikových cest
 • výpočet odstupových vzdáleností
 • určení max.velikosti a podlažnosti pož.úseku
 • řešení a výpočty necelistvých podlaží
 • výpočet podle normy ČSN 73 0834 – Změny staveb
 • možnost zadávání osob dle ČSN 73 0818
 • zálohování dat, převod dat z ČSN 73 0802, ČSN 73 0834
 • práce s daty v síti
 • optimalizace požárních úseků pomocí přesunů místností
 • rychlá kontrola výpočtu kontrolními orgány

Cena jedné instalace: 4800 Kč 

Konkurenční upgrade: 2000 Kč

Cena roční údržby: 1200 Kč


WINFIRE OFFICE 45

ČSN 730845 Požární bezpečnost staveb – sklady

 • výpočet indexu požárního rizika
 • výpočet indexu ekonomického rizika
 • výpočet stupně požární bezpečnosti
 • výpočet všech koeficientů, potřebných k výpočtu
 • výpočet a posouzení únikových cest
 • výpočet odstupových vzdáleností
 • zálohování dat, převod dat z ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804
 • práce s daty v síti
 • rychlá kontrola výpočtu kontrolními orgány

Cena jedné instalace: 4800 Kč
Konkurenční upgrade: 2000 Kč

Cena roční údržby: 1200 Kč


WINFIRE OFFICE KOMPLET

Zvýhodněný balík programů WINFIRE OFFICE

 • Balík programů WINFIRE OFFICE 730802 + 730804 + 730845 + 730834
 • Generátor Tisku Basic

Ceník:
Jednouživatelská verze: 15 000 Kč

Možnost dokoupení druhé domácí licence balíku programů za 3000 Kč

Ceník multilicencí dohodou.

---------------------------------------------------------------------------------------------

WINFIRE OFFICE KOMPLET MAX

Zvýhodněný balík programů WINFIRE OFFICE

 • Balík programů WINFIRE OFFICE 730802 + 730804 + 730845 + 730834
 • Generátor Tisku Basic
 • Modul DKM (Databáze Konstrukcí Materiálů)


Jednouživatelská verze: 18 000 Kč

Možnost dokoupení druhé domácí licence balíku programů za 3000 Kč

Ceník multilicencí dohodou.

 

 

 


WINFIRE AKTUALIZACE

Způsob aktualizace programů

 • Upgrade programů se provádí jen jako placená služba, roční údržbu je možno zaplatit kdykoliv a platí 365 dní od data zaplacení.
 • V měsíci, kdy roční údržba bude končit, program sám upozorňuje na konec podpory.
 • Program (modul) nově zakoupený má aktualizaci po celý rok zdarma
 • Po zaplacení poplatku za upgrade Vám v průběhu roku aktualizace probíhá sama automaticky přes internet
 • Platba za aktualizaci balíku programů včetně druhé domácí licence se zpoplatňuje jen za jednu licenci
 • Důchodci mají 50 % slevu na roční údržbu.

Platbu provádějte na číslo účtu 142383 / 0300 do variabilního symbolu vložte Vaše 4 místné sériové číslo.

Od roku 2016 se platí 1200,- Kč za výpočtový modul, 500,- Kč za Generátor PBŘ a 500,- Kč za Modul DKM. Po připsání částky na účet Vám bude zaslán e-mailem daňový doklad.

Úhradu programů a roční údržbu můžeme fakturovat jako plátci i neplátci DPH.


EUROWOOD

Navrhování dřevěných konstrukcí dle ČSN P ENV 1995–1–2. Obecná pravidla navrhování konstrukcí na účinky požáru.

Jde o výpočet únosnosti pro účinný průřez za předpokladu, že parametry pevnosti a tuhosti nejsou ovlivněny. Místo toho je pokles parametrů pevnosti a tuhosti kompenzován užitím zvětšení hloubky zuhelnatění.

Jsou–li konstrukční prvky ze dřeva a materiálů na bázi dřeva vystaveny požáru, nejprve na povrchu vzplanou a poměrně silně hoří do té doby, než se na jejich povrchu vytvoří zuhelnatělá vrstva dřevní hmoty. Tato vrstva brání přístupu vzduchu do vnitřních částí průřezu prvků, tlumí hoření a má též dobré tepelně izolační vlastnosti. Teplota ve zbytkovém průřezu prvků zůstává nezměněna prakticky již v malé vzdálenosti od povrchu. V důsledku toho nedochází ke změně fyzikálních a mechanických vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva ve zbytkovém průřezu prvků a úbytek únosnosti těchto prvků je dán pouze redukcí jejich průřezu účinkem požáru. Redukce průřezu přináší i redukci únosnosti nechráněných spojů. Odolnost prvků ze dřeva a materiálů na bázi dřeva proti účinkům požáru charakterizuje především hloubka zuhelnatění, která je dána rychlostí zuhelnatění.

Tento výpočet Vám umožní stanovení požární odolnosti dřevěných prvků popř. řešit zvýšení požární odolnosti.

Cena: 2500 Kč


VPOSAN

Výpočet požární odolnosti dřevěných sloupů a nosníků.

Na základě materiálu "Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí".

Autor Ing.Vladimír Reichel byl zpracován program pro jednoduchý výpočet požární odolnosti dřevěných sloupů a dřevěných nosníků. Výpočet je zpracován tak, že umožňuje výpočet pro běžné rozměry dřevěných konstrukcí. Výpočet umožňuje interaktivně měnit zadávané veličiny a sledovat okamžitě vypočtené hodnoty požární odolnosti. Výstup výpočtů je možný do souboru, do textového editoru nebo na tiskárnu. Výpočet je vhodný zejména pro stanovení kdy je nutno zvýšit požární odolnost dřevěného prvku.

Cena: 1500 Kč

 

Firma Free RW-Soft, v.o.s. pracuje na vývoji SW již od roku 1990. Postupně si získávala zákazníky z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a správců počítačů. Při své práci firma spolupracuje s celou řadou externích specialistů v daných oborech.

Winfire OFFICE - Formule 1 ve výpočtech !!!