Aktualizace programu dle ČSN - rok 2020

Nová verze programu Winfire Office uvolněná v březnu 2020 obsahuje:

  • změny norem ČSN vydané v roce 2020 (a dříve)
  • zapracována metodika HZS do výstupů PBŘ
  • doplněny připomínky uživatelů
  • přepracován generátor PBŘ

Další informace o změnách v programu v roce 2021 naleznete:

https://www.najzar.cz/download/WinFire/Historie.txt

Firma Free RW-Soft, v.o.s. pracuje na vývoji SW již od roku 1990. Postupně si získávala zákazníky z oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a správců počítačů. Při své práci firma spolupracuje s celou řadou externích specialistů v daných oborech.

Winfire OFFICE - Formule 1 ve výpočtech !!!